Jak rozwiązywać obrazki logiczne?

Numer: 
183
Obrazek logiczny, zwany też nonogramem, to zadanie polegające na odtworzeniu rysunku na podstawie informacji
o liczbie pól zamalowanych w każdym wierszu i każdej kolumnie. Na zajęciach pokażemy, jak rozwiązywać takie łamigłówki,
generując wszystkie możliwe podziały pewnych liczb na sumę ich nieujemnych składników całkowitych. Policzymy, jak długo
musiałby wykonywać się program komputerowy rozwiązujący takie łamigłówki i jak go usprawnić za pomocą sprytnej graficznej
reprezentacji podziału na składniki.
Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 18 Września, 2021 - 09:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Na zajęciach przedstawimy sposób rozwiązywania obrazków logicznych (nomogramów) za pomocą tworzenia podziału liczb na sumę ich nieujemnych składników i ich graficznych reprezentacji.
dr
Marcin
Engel
Miejsce spotkania: 
Nagranie