Jak zostać pasożytem? Ewolucja pasożytnictwa - małże jako pasożyty

Numer: 
22

Małże to wodne filtratory, które niekiedy mogą osiedlać się na innych organizmach - ale przedstawicie dwóch linii ewolucyjnych stali się obligatoryjnymi komensalami a nawet pasożytami innych zwierząt. Jak?
Przedstawiciele morskiej nadrodziny Galeommatoidea, niewielkie małże żyjące w piaszczystym dnie, często są wyspecjalizowanymi komensalami wielu różnych organizmów. Żyją w norach jeżowców, osiadają na karapaksie stawonogów czy w przełyku strzykw. Niektóre z nich weszły na ścieżkę pasożytniczą, odżywiając się tkankami swoich gospodarzy.
Słodkowodne małże z rzędu Unionida, sporej wielkości "skójki", wszystkie bez wyjątku mają dziś larwę, która jest obligatoryjnym pasożytem ryb. Larwa ta przyczepia sie do nabłonka skrzeli, lub skóry tych zwierząt i pobierając składniki odżywcze z tkanek ryby podróżuje z nią, nim przeobrazi się w młodocinego małża. Uważa się, że ten “wynalazek ewolucyjny” usprawnia rozprzestrzenianie się w wodach słodkich i prawdopodobnie musiał istnieć już w środkowej jurze.
W trakcie wykładu przedstawiona zostanie ewolucyjna ścieżka wiodąca od zwierząt wolnożyjących do pasożytniczego trybu życia w tych dwóch liniach ewolucyjnych małżów.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
środa, 22 Września, 2021 - 16:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Małże to wodne filtratory, które czasem osiedlają się na innych organizmach - ale przedstawicie dwóch linii ewolucyjnych stali się obligatoryjnymi komensalami a nawet pasożytami innych zwierząt. Jak?
Organizator: 
dr
Aleksandra
Skawina
Miejsce spotkania: 
Online