Języki literatury polskiej XXI wieku

Numer: 
39

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną założenia i rezultaty polsko-francuskiego projektu naukowego Języki literatury polskiej XXI w., realizowanego w latach 2022-2023 przez IBL PAN i Université Clermont Auvergne. W ramach projektu zaprezentowano 7 najważniejszych nowych języków polskiej najnowszej literatury na przykładzie sylwetek 7 pisarek i pisarzy. Podczas 7 wykładów w Clermont Ferrand wygłaszanych po francusku wystąpiło 7 specjalistów z Polski i Francji (IBL PAN, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski, Sorbonne Université, Université Clermont Auvergne, CEFRES), prezentując sylwetki 7 pisarek i pisarzy: Bożeny Umińskiej-Keff, Izabeli Morskiej, Szczepana Twardocha, Doroty Masłowskiej, Olgi Tokarczuk, Michała Witkowskiego i Andrzeja Stasiuka. Każda z tych sylwetek twórczych pokazywała jedną z tendencji w nowej polskiej literaturze – i jej języków także w kontekście przemian społecznych (np. języki feminizmu przy prezentacji sylwetki Izabeli Morskiej, języki popkultury przy prezentacji Doroty Masłowskiej itp.). Wykład te zostały zarejestrowane i staną się podstawą przygotowywanej do druku we Francji książki, mającej stanowić pierwszy taki podręcznik czy przewodnik po najnowszej polskiej literaturze we Francji.

Termin: 
wtorek, 19 Września, 2023 - 15:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
7 twarzy polskiej literatury: najnowsza literatura polska XXI wieku wieloma językami stoi. Poznajcie to zróżnicowanie na 7 przykładach (m. in. Dorota Masłowska, S. Twardoch, M. Witkowski, A. Stasiuk).
dr hab.
Piotr
Sobolczyk
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, p. I, s. 144.

©2022 Festiwal Nauki