Królewska gra z Ur – jedna z najstarszych gier planszowych na świecie

Numer: 
315

Zapraszamy do poznania zasad i zagrania z nami w jedną z najstarszych gier planszowych na świecie, czyli w Królewską grę z Ur (znaną również jako Gra Dwudziestu Kwadratów). Nasz warsztat będzie okazją do zapoznania się z historią odkrycia gry oraz ze spektakularnymi wynikami badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie starożytnego miasta Ur. Można też będzie dowiedzieć się jak samodzielnie zrobić planszę do tej gry oraz własnoręcznie ulepić pionki potrzebne do jej rozegrania.

W starożytności Ur było jednym z najważniejszych miast-państw Sumeru. Było to wówczas miasto portowe, położone na brzegu Eufratu.

Królewska gra z Ur została odkryta w trakcie wykopalisk prowadzonych pod kierunkiem Brytyjczyka Sir Leonarda Wolleya w latach 20 i 30. XX wieku, na terenie cmentarzyska królewskiego (obecnie w Iraku). W latach 50. XX wieku dokładnie zbadano i odczytano tabliczkę klinową ze zbiorów British Museum, spisaną przez babilońskiego skrybę Itti-Marduk-balāṭu w latach 177-176 p.n.e. zawierającą zasady tej gry.

To nieskomplikowana, lecz zapewniająca dużo emocji gra – zachęcamy do poznania jej zasad i zagrania z nami!

Termin: 
sobota, 23 Września, 2023 - 10:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Zachęcamy do zagrania w jedną z najstarszych gier planszowych na świecie. Zapoznacie się z zasadami Królewskiej gry z Ur, samodzielnie wykonacie pionki do gry oraz dowiecie się o starożytnym Ur.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy od 11 IX pod adresem: promocja@iksio.pan.pl
dr
Anetta
Łyżwa-Piber
mgr
Dominika
Majchrzak
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Sala nr 166 im. St. Staszica

©2022 Festiwal Nauki