Krystalizacja białka

Numer: 
81

Znajomość struktury przestrzennej białek pozwala zrozumieć procesy biologiczne, na najbardziej podstawowym, atomowym poziomie: sposób w jaki przebiegają reakcje katalizowane przez enzymy; sposób w jaki białka oddziałują z innymi białkami i małymi cząsteczkami; itp. Znajomość struktury, miejsc aktywnych lub wiążących w białkach, pozwala na zrozumienie ich specyficzności substratowej i zaprojektowanie cząsteczek lepiej z nimi oddziałujących, np. potencjalnych leków.

W krystalografii rentgenowskiej białek największym wyzwaniem jest pierwszy etap na drodze do uzyskania struktury, czyli otrzymanie dobrze rozpraszającego kryształu białka, co będzie tematem poniższych ćwiczeń.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 19 Września, 2022 - 15:30
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Praktycznie zajęcia z krystalizacji białka, metody używanej w celu otrzymania modeli 3D białek
Dodatkowe informacje: 
Zapisy od 12 IX pod adresem: k.bandyra@uw.edu.pl. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę: http://www.chem.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/zgoda-opiekuna2020.pdf
dr
Katarzyna
Bandyra
dr
Maria
Klimecka
mgr
Matylda
Izert
mgr
Natalia
Karolak
mgr
Daria
Dawidziak
mgr
Madhuri
Kanavalli
mgr
Małgorzata
Krupska
Miejsce spotkania: 
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych pok. 3.102

©2022 Festiwal Nauki