Krystalizacja białka

Numer: 
42

Znajomość struktury przestrzennej białek pozwala zrozumieć procesy biologiczne, na najbardziej podstawowym, atomowym poziomie: sposób w jaki przebiegają reakcje katalizowane przez enzymy; sposób w jaki białka oddziałują z innymi białkami i małymi cząsteczkami; itp. Znajomość struktury, miejsc aktywnych lub wiążących w białkach, pozwala na zrozumienie ich specyficzności substratowej i zaprojektowanie cząsteczek lepiej z nimi oddziałujących, np. potencjalnych leków.

W krystalografii rentgenowskiej białek największym wyzwaniem jest pierwszy etap na drodze do uzyskania struktury, czyli otrzymanie dobrze rozpraszającego kryształu białka, co będzie tematem poniższych ćwiczeń.

Termin: 
wtorek, 19 Września, 2023 - 15:30
środa, 20 Września, 2023 - 15:30
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Praktyczne zajęcia z krystalizacji białka, metody używanej w celu otrzymania modeli 3D białek
Dodatkowe informacje: 
Zapisy od 11 IX pod adresem: k.bandyra@uw.edu.pl Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę opiekuna prawnego. Formularz znajduje się na stronie https://www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki/
dr
Katarzyna
Bandyra
dr
Maria
Klimecka
mgr
Matylda
Izert
mgr
Daria
Dawidziak
mgr
Madhuri
Kanavalli
mgr
Małgorzata
Krupska
Miejsce spotkania: 
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, pok. 3.102

©2022 Festiwal Nauki