Kryzys klimatyczny, kryzys bioróżnorodności, kryzys społeczny. Wszechkryzys?

Numer: 
6

50 lat temu ukazał się słynny raport tzw. Klubu Rzymskiego zatytułowany "Granice Wzrostu". Główna teza Raportu brzmiała następująco:

"Jeśli zostaną utrzymane obecne [1971] trendy wzrostu liczby ludności świata, uprzemysłowienia, zanieczyszczenia, produkcji żywności i wyczerpywania się zasobów, granice wzrostu na naszej planecie zostaną osiągnięte gdzieś w ciągu najbliższych stu lat. Najbardziej prawdopodobnym rezultatem będzie dość nagły i niekontrolowany spadek zarówno liczby ludności, jak i potencjału przemysłowego."

Obecnie obserwujemy bezprecedensowe nasilenie kryzysu klimatycznego, co w dramatyczny sposób przedstawia najnowszy raport IPCC. Podobnie wygląda sprawa kryzysu bioróżnorodności, omawiana w raporcie IPBES. Światowe Forum Ekonomiczne ostrzega że rosnące nierówności i niepewność związana z kryzysem klimatycznym stanowią największe zagrożenie cywilizacyjne w skali globalnej.

Czy właśnie docieramy do granic wzrostu? Jakie są objawy tego wszechogarniającego kryzysu i jak go leczyć?

O tym dyskutować będą specjaliści: od klimatu - prof. Szymon Malinowski , od bioróżnorodności - dr hab. Paulina Kramarz i od społeczeństwa – dr hab. Krzysztof Niedziałkowski. Dyskusję poprowadzi prof. Krzysztof Meissner.

Typ spotkania: 
Termin: 
niedziela, 25 Września, 2022 - 17:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Obecnie obserwujemy bezprecedensowe nasilenie kryzysu klimatycznego. Podobnie wygląda sprawa kryzysu bioróżnorodności. Czy właśnie docieramy do granic wzrostu? Jakie są objawy tego kryzysu?
Organizator: 
dr hab.
Paulina
Kramarz
prof.
Szymon
Malinowski
dr hab.
Krzysztof
Niedziałkowski
prof.
Krzysztof
Meissner (prowadzenie)
Miejsce spotkania: 
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, streaming
Online

©2022 Festiwal Nauki