Kto może być psychologiem w Polsce w myśl obowiązujących przepisów?

Numer: 
93

Zasady wykonywania zawodu psychologa zawarte są w ustawie  o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r. Jednak w wyniku zaistniałych komplikacji po jej uchwaleniu, nie wszystkie przepisy mogą być właściwie zrealizowane. Nie został powołany samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące zawód psychologa ani nie zostały ustanowione szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych kwestii związanych z tą profesją. Nie ma między innymi określonych zasad prowadzenia gabinetów psychologicznych oraz szkolenia zawodowego psychologów. Kto w związku z tym może być praktykującym psychologiem w Polsce i z czego to wynika? Ile jest samych specjalności, które mogą być zaliczane do prowadzenia działalności psychologicznej? I jakie działania mogą być i są podejmowane w celu rozwiązania zaistniałych problemów? Na te poszczególne kwestie spróbuje odpowiedzieć Dominik Lalak, doktorant Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w wykładzie poświęconym regulacjom prawnym dotyczącym wykonywania zawodu psychologa.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
środa, 22 Września, 2021 - 16:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Zasady wykonywania zawodu psychologa zawarte są w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r.
Organizator: 
doktorant
Dominik
Lalak
Miejsce spotkania: 
Online