With a little help from my friends. Na starość zamieszkamy razem

Numer: 
202

Według przewidywań demograficznych w 2050 roku prawie 25% społeczeństwa będzie miało 60 i więcej lat. Nie tylko to ulegnie zmianie. Zdecydowanie więcej osób starszych będzie prowadziło – z wyboru życiowego – jednoosobowe gospodarstwa domowe. Fakt ten może stanowić wyzwanie w kontekście działań opiekuńczych i zdrowotnych. Rozwiązaniem, które pozwala pozostać aktywnym społecznie w bezpiecznym, znanym otoczeniu jest tzw. cohousing. Z powodzeniem istnieje w krajach Zachodu, w Polsce pomysł ten jest wciąż jednak mało znany. Czy miasta o nim wiedzą? Jak powinno wyglądać dobrze przygotowane miejsce mieszkania seniorów? Czy w Polsce istnieją dobre praktyki mieszkalnictwa senioralnego? A może możemy coś podpatrzeć i… skopiować?

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
niedziela, 19 Września, 2021 - 10:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Akademik 60+, tylko lepiej, bo na własnych zasadach. Cohousing jako rozwiązanie dla seniorów.
Organizator: 
mgr
Małgorzata
Maryl-Wójcik
Miejsce spotkania: 
ul. Karowa 18
00-324 Warszawa
Wykład w sali numer 18 (parter budynku).