Między wersjami. Jak kolejne redakcje zmieniają tekst powieści Elizy Orzeszkowej „Pan Graba”?

Numer: 
224

Porównanie trzech wydań młodzieńczej powieści Elizy Orzeszkowej Pan Graba, które ukazały się za życia autorki (pierwodruk prasowy 1869-1870, pierwsze i drugie wydanie książkowe: 1872, 1884) oraz zachowanego fragmentu rękopisu (1868-1869), ukazuje warsztat początkującej pisarki – jej pracę nad przygotowaniem tekstu i doskonaleniem stylu, a także wpływ redaktorów i zecerów na ostateczną postać utworu. Poprawki na autografie są świadectwem zmian dokonywanych przez samą Orzeszkową (także o charakterze autocenzury), co potwierdza jej korespondencja. Analiza różnic między kolejnymi wydaniami na przestrzeni zaledwie 14 lat pokazuje też ingerencje kolejnych redakcji, które nierzadko modyfikują cechy języka autorki, zmieniają układ fabuły, sens poszczególnych fragmentów czy ocenę postaci, a także zacierają odwołania do bardzo konkretnych elementów dziewiętnastowiecznej rzeczywistości, przywoływanych w świecie fikcyjnym, i czynią je niezrozumiałymi dla następnych pokoleń czytelników.

W czasie spotkania będzie można zapoznać się z niektórymi tajnikami warsztatu pisarskiego młodej Orzeszkowej, zastanowić nad granicami wpływu redaktora i/lub zecera na tekst utworu oraz poznać przykłady zapomnianych realiów, utrwalonych w powieści.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 25 Września, 2021 - 13:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Porównanie 3 wydań "Pana Graby" E. Orzeszkowej (1869-1870, 1872, 1884) i fragmentu rękopisu pokazuje tajniki warsztatu młodej pisarki, wpływ redaktora na tekst utworu, a także zapomniane dziś realia.
dr
Agnieszka
Bąbel
dr
Agata
Grabowska-Kuniczuk
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, Sala im. Adama Mickiewicza nr 144, piętro pierwsze