Nieludzkie traktowanie - case study i metody zapobiegania torturom

Numer: 
62

W trakcie wykładu zostaną przedstawione informacje na temat prewencji tortur w Polsce, w szczególności na temat Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT), Podkomitetu do Spraw Prewencji (SPT) oraz Europejskiego Komitetu  do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT). Omówione zostaną także zidentyfikowane przez KMPT przypadki tortur w Polsce w komisariatach Policji oraz jednostkach penitencjarnych, w oparciu o prawomocne wyroki sądowe oraz raporty Mechanizmu Prewencji Tortur.

Typ spotkania: 
Dzień otwarty: 
Forma: 
Termin: 
niedziela, 17 Września, 2023 - 18:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
W trakcie wykładu zostaną przedstawione informacje na temat prewencji tortur w Polsce.
Dodatkowe informacje: 
https://www.swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/wyklady-i-spotkania/
Organizator: 
Organizator: 
Wydział Prawa w Warszawie
dr
Hanna
Machińska
Miejsce spotkania: 
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

©2022 Festiwal Nauki