Niszczący ojciec w życiu i twórczości Zygmunta Krasińskiego

Numer: 
151

Pojawienie się pojęcia dziecka krzywdzonego i gromadzona wiedza o stosowanej w historii naszej kultury różnego rodzaju przemocy wobec dziecka, zwłaszcza  przemocy domowej, i jej skutkach indywidualnych i społecznych, połączona z odkryciami psychoanalitycznymi, związanymi z wagą  wczesnych relacji rodzinnych dla całego życia człowieka, pozwalają pogłębić spojrzenie na literaturę okresu romantyzmu i na biografie jej twórców. Dotyczy to w szczególności Zygmunta Krasińskiego.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 22 Września, 2022 - 18:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Wykład z cyklu: literatura i psychoanaliza. Dotyczy biografii i twórczości Zygmunta Krasińskiego. Wiąże się ze współczesną wiedzą o przemocy domowej i z pojęciem dziecka krzywdzonego.
prof. dr hab.
Danuta
Danek
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala 144 im. A. Mickiewicza

©2022 Festiwal Nauki