Nowoczesna edukacja, czyli jaka?

Numer: 
5

W edukacji, tak jak w każdej dziedzinie życia doświadczamy ciągłych zmian. Zmieniać powinien się nie tylko program, ale także metody i techniki nauczania. Co oznacza dzisiaj nowoczesna edukacja? Czy jest jedynie wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowych możliwości technicznych w procesie nauczania? Porozmawiamy o tym jak nasza wiedza o uczeniu się i zmianach społecznych wpływa na rolę nauczyciela, wykładowcy na wszystkich etapach edukacji: od przedszkola po kształcenie akademickie, jak również w kształceniu się przez całe życie tzw. lifelong learning. Jak postrzegana jest edukacja alternatywna i czy formalne wykształcenie nadal pełni wiodącą rolę. Jak i czego osoby uczące się powinny się uczyć w trakcie edukacji? Jak kształtować w uczniach i studentach tzw. kompetencje przyszłości?

dr Ewa Lewandowska - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

mgr Jarosław Pytlak - Dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie

dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Panczyk - Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prowadzenie dr hab. Małgorzata Witkowska-Zimny- Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Typ spotkania: 
Termin: 
sobota, 24 Września, 2022 - 17:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Co oznacza nowoczesna edukacja? Czy jest jedynie wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania? Porozmawiamy o roli nauczyciela i o alternatywnych formach edukacji.
Organizator: 
dr
Ewa
Lewandowska
mgr
Jarosław
Pytlak
dr hab. n. med.
Mariusz
Panczyk
dr hab.
Małgorzata
Witkowska-Zimny (prowadzenie)
Miejsce spotkania: 
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, streaming
Online

©2022 Festiwal Nauki