O czym rozmawiałby Sokrates z Konfucjuszem i co na to wszystko Budda? Spotkanie z filozofią Wschodu

Numer: 
44

Powszechnie uważa się, że filozofia narodziła się w starożytnej Grecji i była zjawiskiem obecnym wyłącznie na Zachodzie. Jednak liczni myśliciele Indii i Chin przez stulecia podejmowali przecież niemal te same problemy i stawiali pytania, na które często do dzisiaj nie potrafimy znaleźć dobrych odpowiedzi... A zatem czy filozofowie obcych, dalekich od nas w czasie i przestrzeni, kultur starożytnej Grecji, Indii i Chin mają nam do powiedzenia coś wartościowego na temat celów i dążeń współczesnego człowieka oraz jego miejsca w świecie? Zdaniem Sokratesa, jednego z najbardziej wpływowych greckich filozofów, człowiek powinien dążyć do poznania samego siebie, poszukiwać prawdy i stale poddawać pod wątpliwość obiegowe sądy i opinie. Konfucjusz, największy myśliciel chiński, wskazywał na wartość tradycji, nauki i na konieczność tworzenia właściwych relacji międzyludzkich. Budda natomiast ukazywał człowieka w jeszcze szerszej perspektywie stawiając mu za cel osiągnięcie nirwany – całkowitego wyzwolenia z kołowrotu wcieleń. Czy któraś z tych perspektyw przedstawia życiowe cele człowieka w sposób najtrafniejszy? A może wchodzą one ze sobą w dialog i wzajemnie się uzupełniają? Celem wykładu będzie właśnie krótkie przedstawienie tych trzech sposobów myślenia o człowieku i próba pokazania aktualności koncepcji filozoficznych powstałych w starożytności, zarówno na Zachodzie jak i na Wschodzie.
 

Termin: 
środa, 20 Września, 2023 - 17:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Podczas spotkania zobaczymy, co Sokrates, Budda i Konfucjusz myśleli o człowieku i czy ich koncepcje wciąż są aktualne.
dr
Michał
Damski
Miejsce spotkania: 
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
I piętro, sala 116 (Aula im. Marii Ossowskiej)

©2022 Festiwal Nauki