O presupozycjach w powieści dziewiętnastowiecznej

Numer: 
-93

Presupozycje to termin lingwistyczny, oznaczający nieprzywołane wprost, ale konieczne tło, które usensownia wypowiedź. Kiedy mówi się: król Francji jest łysy, to przyjmujemy, że Francja jest monarchią. Kiedy w powieści dziewiętnastowiecznej mówi się o potrzebie pracy, racjonalnej gospodarce, dobru wspólnym, a nawet dobroczynności – to dla zrozumienia tych haseł nie wystarczy refleksja etyczna, można zasadnie przyjąć, że chodzi o coś więcej – o nawiązanie (świadome lub nie)  do dziewiętnastowiecznych  teorii ekonomicznych – Adama Smitha, Davida Ricarda, Jeana-Baptiste’a Saya i Simonda de Sismondiego.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 7 Października, 2021 - 18:00
Czas trwania: 
60 minut
Organizator: 
prof. dr hab.
Grażyna
Borkowska
Miejsce spotkania: 
Nagranie