Obraz czarno-biały czy różne odcienie szarości? Czy rządy prawa można zmierzyć?

Numer: 
61

W debacie publicznej często się mówi, że dane państwo przestało być państwem prawa. Zerojedynkowe podejście sugeruje, że państwo prawa albo może istnieć, albo nie mieć racji istnienia. Tymczasem poziom rządów prawa można zmierzyć, a na wynik wpływają różne czynniki. Upolitycznienie sądów nie musi oznaczać, że sądy są polityczne w typowych sprawach życia codziennego. Brak przejrzystości decyzji politycznych niekoniecznie musi prowadzić do korupcji. Podporządkowanie niektórych instytucji nie musi oznaczać spadku poczucia bezpieczeństwa obywateli. Poziom rządów prawa jest przedmiotem analizy ze strony różnych organizacji międzynarodowych i pozarządowych (np. OECD, Unia Europejska, World Justice Project, Freedom House, V-Dem, Bertelsmann Institute czy International IDEA). Celem wykładu będzie prezentacja stosowanych metodologii oraz odpowiedź na pytanie, jak wyniki w poszczególnych rankingach mogą wpływać na reputację i poziom bezpieczeństwa obywateli poszczególnych państw.

Typ spotkania: 
Dzień otwarty: 
Forma: 
Termin: 
niedziela, 17 Września, 2023 - 17:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Prezentacja stosowanych metodologii oraz odpowiedź na pytanie, jak wyniki w poszczególnych rankingach mogą wpływać na reputację i poziom bezpieczeństwa obywateli poszczególnych państw.
Organizator: 
Organizator: 
Wydział Prawa w Warszawie
dr hab.
Adam
Bodnar, prof. SWPS
Miejsce spotkania: 
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

©2022 Festiwal Nauki