Od poczęcia do narodzin – pomoc człowiekowi w przyjściu na świat

Numer: 
212

Chcemy opowiedzieć o rozwoju człowieka od poczęcia do narodzin.

Będziemy mówić o zdrowiu prokreacyjnym, zapłodnieniu, ciąży, rozwoju wewnątrzmacicznym człowieka, porodzie, połogu, pielęgnowaniu noworodka, karmieniu piersią. Celem szczególnym jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczestników – otwartość na pytania, wątpliwości, wsparcie informacyjne. Zajęcia mają charakter interaktywny z wykorzystaniem modeli, fantomów, zdjęć, prezentacji multimedialnej.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 19 Września, 2023 - 16:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Zajęcia o tematyce zdrowia prokreacyjnego, przebiegu ciąży i rozwoju człowieka, przygotowania do porodu, opieka nad rodzącą i noworodkiem, karmienie piersią oraz początek rodzicielstwa.
Współorganizator: 
Studenckie Naukowe Koło Położnych
dr n. med.
Grażyna
Bączek
Miejsce spotkania: 
ul. Litewska 14/ 16
00-575 Warszawa
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu WUM

©2022 Festiwal Nauki