Oddziaływanie światła z materią-fluorymetryczne oznaczanie zawartości chininy w napojach typu tonik

Numer: 
176

Chinina jest jednym z alkaloidów pozyskiwanych z kory drzewa chinowego. Budowa cząsteczkowa chininy nadaje jej określone właściwości chemiczne. Jest słabo rozpuszczalna w wodzie. Ma właściwości alkaliczne. Z kwasami tworzy sole, np.

chlorowodorek chininy, dwuwodorosiarczan(VI) chininy, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Podczas naświetlania promieniowaniem elektromagnetycznym, bliskim nadfioletem (np. wiązką o długości fali 365 nanometrów, typowo wykorzystywaną w testerach do banknotów), chinina emituje własne światło widzialne o niebieskiej barwie. Zjawisko to nazywane jest fluorescencją.

Chinina ma zastosowanie w przemyśle spożywczym jako aromat. Jest związkiem odpowiedzialnym za

charakterystyczny gorzki smak powszechnie znanego napoju bezalkoholowego- toniku. W Unii Europejskiej za dopuszczalną dawkę uznaje się 6.74 miligramów chininy na 100 mililitrów toniku. Sprzedawany w sklepach tonik może zawierać od 21 do 83 miligramów chlorowodorku chininy w 1 litrze płynu opartego na wodzie.

W trakcie 120-minutowych warsztatów uczestnicy:

• poznają właściwości optyczne chininy w interakcji z bliskim nadfioletem oraz zjawisko fluorescencji;

• zdobędą ogólną wiedzę na temat metod fluorymetrycznych i ich zastosowania w nauce, przemyśle, medycynie;

• będą mieli możliwość zapoznania się z budową oraz zasadą działania spektrofluorymetru;

• dokonają analizy ilościowej chininy w komercyjnie dostępnym napoju typu tonik.

Termin: 
poniedziałek, 18 Września, 2023 - 15:00
wtorek, 19 Września, 2023 - 15:00
środa, 20 Września, 2023 - 15:00
czwartek, 21 Września, 2023 - 15:00
piątek, 22 Września, 2023 - 15:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Przekonaj się, czy światło ma wpływ na otaczającą nas materię i dowiedz się, jak przedstawia to świat chemii
Dodatkowe informacje: 
Warsztaty adresowane są do młodzieży powyżej 14 lat. Zapisy od 11 IX pod adresem: am.kisiel@uw.edu.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, liczbę osób (maks. 4), datę wydarzenia. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę. Formularz znajduje się na stronie https://www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki/
dr
Anna
Kisiel-Kwiatek
Miejsce spotkania: 
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Spotykamy się w holu głównym, przy szatni na 5 minut przed czasem zajęć. Warsztaty będą się odbywać w pokoju 357, piętro II.

©2022 Festiwal Nauki