ODWOŁANE_Bibliotekarz – popularyzator nauki

Numer: 
38

Celem wycieczki jest przedstawienie roli biblioteki jako instytucji popularyzującej naukę oraz pokazanie jak zmienił się zawód bibliotekarza, na przykładzie Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej. Kolejnym celem wycieczki jest wskazanie zmian w architekturze i funkcjonalności pomieszczeń nowoczesnej biblioteki ukierunkowanej na potrzeby czytelnika, również jako miejsca spotkań, a także realizowania wspólnych projektów, zadań oraz pasji. Nadrzędnym celem jest prezentacja działań biblioteki, służących popularyzacji nauki oraz wskazanie korzyści jakie można osiągnąć uczestnicząc w tych przedsięwzięciach

Termin: 
środa, 20 Września, 2023 - 15:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Bibliotekarz – zawód nieoczywisty
Dodatkowe informacje: 
Zapisy od 11 IX pod adresem: malgorzata.kopcial@wat.edu.pl
Organizator: 
Biblioteka Główna
Małgorzata
Kopciał
Miejsce spotkania: 
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19
00-908 Warszawa
Hol oraz pok. 213

©2022 Festiwal Nauki