ODWOŁANE_Czy łatwo uczyć się ukraińskiego? Podobieństwa i różnice, czyli jak się dogadać?

Numer: 
173

Nasze spotkanie będzie składało się z 2 części: krótkiego wykładu w formie prezentacji i warsztatów językowych.

Opowiemy o  wspólnym słowiańskim pochodzeniu języka ukraińskiego i polskiego, a także o historyczno-kulturowym kontekście wzajemnych kontaktów międzyetnicznych i międzyjęzykowych. Przybliżymy charakter polsko-ukraińskich interferencji językowych, które przejawiły się przede wszystkim na poziomie leksyki, ale nie tylko. Zwrócimy też uwagę na najważniejsze podobieństwa i różnice między językiem ukraińskim i polskim w płaszczyźnie fonetycznej, morfologicznej, składniowej i leksykalnej, uwarunkowane z jednej strony wspólnym pochodzeniem, bliskim sąsiedztwem i wielowiekowymi relacjami międzykulturowymi, z drugiej zaś specyfiką każdego z nich. Powiemy, które z tych cech pomagają w nauce języka ukraińskiego, a które mogą okazać się „fałszywymi przyjaciółmi”.

Warsztaty posłużą zapoznaniu z alfabetem cyrylickim i nabyciu umiejętności zapisu swoich imion, nazwisk oraz miejsc zamieszkania po ukraińsku. Nauczymy też naszych słuchaczy podstawowych zwrotów grzecznościowych w języku ukraińskim.

Typ spotkania: 
Termin: 
piątek, 23 Września, 2022 - 15:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Poznajmy język ukraińskiego sąsiada. Krótki wykład w formie prezentacji i warsztaty językowe.
prof. dr hab.
Irena
Mytnik
mgr
Oksana
Borys
mgr
Marta
Saniewska
Miejsce spotkania: 
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 40

©2022 Festiwal Nauki