Pierwsza w Polsce aplikacja do badania funkcji poznawczych dzieci i młodzieży

Numer: 
63

Zespół badaczy z Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Uniwersytet SWPS w latach 2018-2022 zrealizował projekt „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem było opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi (Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych KAPP) – w postaci testów komputerowych i papierowych - do diagnozy funkcjonowania poznawczego dzieci i młodzieży, w wieku od 3 miesięcy do 25 lat wraz z zestawem materiałów postdiagnostycznych. W jego skład wchodzi aplikacja komputerowa zawierająca testy, kwestionariusze oraz skale obserwacyjne do badania funkcji poznawczych (tj. pamięci, myślenia, uwagi, języka, czytania i pisania). Dla wieku 5-10 lat przewidziano badanie zarówno baterią testów komputerowych jak i ocenę poznawczego funkcjonowania dziecka przez rodzica i nauczyciela (diagnoza 270 stopni).

Koncepcja merytoryczna zestawu narzędzi diagnostycznych do pomiaru funkcji poznawczych bazuje na autorskim Wielowymiarowym Modelu Funkcjonowania Poznawczego (WMFP), który w swojej strukturze wykorzystuje funkcje wykonawcze w połączeniu ze sferą percepcji, języka i komunikacji. WMFP powstał w oparciu o model funkcji wykonawczych, strukturalny model systemu językowego oraz psycholingwistyczny model subsytemu fonologicznego, a także w oparciu o wyniki badań wskazujących na znaczenie zawartych w modelu zmiennych psychologicznych dla szeroko rozumianego sukcesu edukacyjnego, zarówno w populacji ogólnej uczniów, jak i w grupach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Typ spotkania: 
Dzień otwarty: 
Forma: 
Termin: 
niedziela, 17 Września, 2023 - 10:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Prezentacja narzędzi do diagnozy funkcjonowania poznawczego dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 25 lat. Pokażemy także materiały wspomagające oraz przedstawimy ich praktyczne zastosowanie.
Organizator: 
Organizator: 
Wydział Psychologii w Warszawie
dr
Magdalena
Kaczmarek
Miejsce spotkania: 
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Komentarze

Wysłane przez renata.kierdele... w wt., 2023-09-12 11:27
a
Wysłane przez renata.kierdele... w wt., 2023-09-12 11:26
Do zobaczenia

©2022 Festiwal Nauki