Pionki, kostki i wielka historia na małej planszy – polskie historyczne gry planszowe w XIX wieku

Numer: 
171

Obowiązek szkolny na ziemiach polskich pojawił się powszechnie dopiero w XIX wieku. Uczniowie, uczęszczający do szkół w czasach zaborów, uczyli się przedmiotów opracowanych na podstawie programów nauczania zatwierdzonych przez ministerstwa oświaty Austrii, Prus i Rosji. Szczególną uwagę poświęcano historii państw zaborczych, która miała przekonać uczniów do posłuszeństwa wobec nowej władzy. Historia ziem polskich była na tych lekcjach prezentowana w sposób, usprawiedliwiający dokonanie rozbiorów. Natomiast polscy działacze narodowi starali się zachęcić młodzież szkolną do poznania prawdziwej historii utraconej ojczyzny. Klementyna Hoffmanowa, Józef Chociszewski oraz Zofia d’Abancourt tworzyli historyczne gry planszowe. Ilustrowane planszówki dostarczały młodzieży rozrywki i informowały o sprawach, o które nie można było zapytać w szkole. Na spotkaniu dowiemy się, jak twórcy zaprojektowali swoje gry, jakie informacje chcieli przekazać uczniom oraz spróbujemy zagrać w jedną z nich.

Typ spotkania: 
Termin: 
piątek, 30 Września, 2022 - 15:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Historia Polski w grze planszowej naszych przodków. Zagrajmy razem!
dr
Marta
Brzezińska-Pająk
mgr
Kamil
Dwornik
Miejsce spotkania: 
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 60

©2022 Festiwal Nauki