Polecimy na Marsa?

Numer: 
2

Czym polecimy na Marsa? Jakie będą pierwsze działania ludzi po wylądowaniu na Czerwonej Planecie? Czy udział w misji da prawo własności do części planety? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie debaty z ekspertami.

Wydaje się, że pomysł kolonizacji Marsa wszedł już w fazę realizacji. Zasadne są więc pytania czym polecimy na Marsa? Ile czasu będzie trwał lot na Czerwoną Plantę? Co będą robić ludzie podczas lotu? Czy Księżyc to stacja przesiadkowa? Jakie będą pierwsze działania ludzi po wylądowaniu na czerwonej planecie? Czy i jakie rośliny będziemy tam uprawiać? Jakie są potencjalne źródła energii pozwalające na rozwój cywilizacji na Marsie - energia słoneczna, energia jądrowa? Jakie są wizje finansowania misji marsjańskiej – przez państwa, firmy, organizacje ponadnarodowe? Czy założenie stacji marsjańskiej oznaczać będzie uzyskanie prawa własności odpowiedniej części planety? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie debaty z ekspertami.

dr Natalia Zalewska - Zespół Eksploracji Marsa, Centrum Badań Kosmicznych PAN
prof. Katarzyna Myszona-Kostrzewa - Zakład Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Grzegorz Brona - Prezes Zarządu firmy Creotech
prof. Jan Kondracki - Zakład Silników Lotniczych, Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska

Debata odbędzie się pod Patronatem Dr Ireny Eris S.A.

Typ spotkania: 
Termin: 
sobota, 16 Września, 2023 - 17:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Czym polecimy na Marsa? Jakie będą pierwsze działania ludzi po wylądowaniu na Czerwonej Planecie? Czy udział w misji da prawo własności do części planety?
Dodatkowe informacje: 
Debata odbędzie się pod Patronatem Dr Ireny Eris S.A.
Organizator: 
dr
Natalia
Zalewska
prof.
Katarzyna
Myszona-Kostrzewa
prof.
Jan
Kindracki
dr hab.
Grzegorz
Brona
prof.
Andrzej
Wysmołek (prowadzenie)
Miejsce spotkania: 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula prof. Jana Baszkiewicza – Gmach Audytoryjny Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW
Online

©2022 Festiwal Nauki