Polityka historyczna - czym jest i jaka powinna być

Numer: 
-98

Polityka historyczna jest  w ciągu ostatnich kilkunastu lat jednym z najczęściej używanych pojęć w publicznych debatach i sporach. Warto się zastanowić, co ono właściwie oznacza, jaka jest jego geneza, jak wyglądał stosunek do przeszłości władz państwowych w poprzednich dziesięcioleciach, a nawet stuleciach, kiedy tego terminu jeszcze w ogóle nie znano.  Współcześnie polityka historyczna w Polsce stała się źródłem ostrych konfliktów i społecznych podziałów, a także sztandarem tych sił, które dążą do osłabienia liberalnej demokracji. Czy może być inaczej i czy możliwa jest polityka historyczna akceptująca pluralizm i różnorodność, a jednocześnie wzmacniająca wspólnotę obywatelską i narodową?

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 23 Września, 2021 - 18:00
Czas trwania: 
60 minut
Organizator: 
prof. dr hab.
Paweł
Machcewicz
Miejsce spotkania: 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski sala im Brudzińskiego
Nagranie