Polska Ludowa? Nowe spojrzenia na historię Polski 1944-1989

Numer: 
3

Okres rządów komunistycznych w Polsce z każdym rokiem oddala się, od jego końca dzieli nas już ponad 30 lat. Z upływem czasu ubywa osób, które pamiętają go z osobistego doświadczenia, przybywa zaś takich, które pamiętają go mgliście, bo w 1989 r. były jeszcze dziećmi, albo urodziły się gdy PRL należała już do przeszłości. Zmiany pokoleniowe widoczne są też wśród historyków. Czy badacze i badaczki młodszego pokolenia patrzą na PRL inaczej niż ich starsi koledzy i nauczyciele? Które z ich ustaleń akceptują, a które chcą zrewidować? Co nowego wnoszą do wiedzy o historii Polski komunistycznej? Jaka przyszłość rysuje się przed tym okresem z naszej przeszłości? Na te i inne pytania odpowiadać będą uczestnicy debaty głównej Festiwalu: dr Anna Wylęgała (IFiS PAN), dr Łukasz Bertram (ISP PAN), dr Michał Przeperski (IH PAN). Poprowadzi ją prof. Dariusz Stola (ISP PAN).

Typ spotkania: 
Termin: 
niedziela, 18 Września, 2022 - 17:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Od okresu rządów komunistycznych w Polsce dzieli nas już ponad 30 lat. Czy badacze i badaczki młodszego pokolenia patrzą na PRL inaczej niż ich starsi koledzy i nauczyciele?
Organizator: 
dr
Anna
Wylegała
dr
Łukasz
Bertram
dr
Michał
Przeperski
prof.
Dariusz
Stola (prowadzenie)
Miejsce spotkania: 
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, streaming
Online

©2022 Festiwal Nauki