Polsko-białoruskie spotkanie: jak rozmawiać? jak pomagać?

Numer: 
230

Projekcja filmu VR Whispers (Szepty) Jacka Nagłowskiego i  Patryka Jordanowicza, filmu dokumentalnego z pogranicza Polsko-Białorusko-Ukraińskiego.

Warsztaty z przepisywania i śpiewania polskich i białoruskich piosenek z Kolektywem Łaski. Wspólnie będziemy rozmawiać nad tekstami piosenek związanych z walką o wolność i zastanowimy się, jak dostosować je do współczesnych realiów. Spróbujemy stworzyć nowe wersje znanych tekstów i wspólnie zaśpiewamy “nowopatriotyczne” karaoke.

(https://secondaryarchive.org/artists/kolektyw-laski/

Polsko-rosyjsko-białoruska towarzyska gra językowa  mająca na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy osobami polsko-, białorusko- i rosyjskojęzycznymi. Projekt ma też zachęcać do nauki języka polskiego (zarówno osoby mówiące po polsku - do podjęcia się nauczania, jak i osoby chcące nauczyć się języka). Uczestnicy i uczestniczki będą też mogli dowiedzieć się, gdzie zgłosić się po pomoc językową lub jak pomagać w nauce.

Dla kogo: film i warsztaty dla dorosłych i młodzieży, gra dla wszystkich.

 

 

 

 

Termin: 
sobota, 25 Września, 2021 - 15:30
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Spotkanie polsko-białoruskie w formie interaktywnej gry animacyjnej, warsztatów i pokazu filmowego, przygotowane w celu rozpowszechnienia bieżących wydarzeń na Białorusi.
Organizator: 
dr
Julia
Golachowska
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Swiat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica III p. sala Canaletta