Prawa konsumenta bez granic

Numer: 
223

Spotkanie będzie trwało 2x45 minut. Pierwsze 45 minut będzie stanowił wykład przybliżający prawa konsumentów, zmiany wprowadzone od 1.01.2023 r., instytucje i organizacje chroniące konsumenta, pozasądowe rozstrzyganie sporów. Drugie 45 min. będzie stanowiły ćwiczenia, czyli praktyczne porady jak dochodzić swoich praw, jak być świadomym konsumentem, a jakim konsumentem jesteśmy, na zakończenie quiz.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Termin: 
środa, 20 Września, 2023 - 16:00
czwartek, 21 Września, 2023 - 16:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Jak powiedział Prezydent USA J.F. Kennedy wszyscy z definicji jesteśmy konsumentami. Ale nie wystarczy zaspokajać potrzeby, trzeba być świadomym konsumentem.
prof. dr hab.
Anna
Dąbrowska
mgr
Anita
Szuszkiewicz
Miejsce spotkania: 
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

©2022 Festiwal Nauki