Prawne aspekty identyfikacji płci: wyzwania i implikacje

Numer: 
60

W erze rosnącej akceptacji różnorodności płciowej, prawne aspekty identyfikacji płci stają się tematem o kluczowym znaczeniu. W trakcie wystąpienia zostanie zgłębiony ten temat, z uwzględnieniem różnych podejść prawnych do identyfikacji płci na całym świecie. Wystąpienie rozpocznie się od przedstawienia różnych metod prawnej identyfikacji płci, począwszy od tradycyjnych podejść opartych na biologii, a skończywszy na nowoczesnych, które uwzględniają tożsamość płciową. Zostaną omówione, jak różne systemy prawne na świecie podchodzą do tego tematu i jakie są tego konsekwencje dla osób, które te systemy dotyczą. Następnie zostaną omówione prawa związane z identyfikacją płci. Przybliżone zostaną prawa człowieka, takie jak prawo do prywatności, godności i wolności od dyskryminacji, a także jak te prawa są interpretowane i stosowane w kontekście identyfikacji płci. Na koniec wystąpienia skupione zostaną uwagi na przyszłości prawnej identyfikacji płci, zwracając uwagę na rozwijające się trendy i wyzwania, w tym kwestie związane z uznaniem niebinarnych tożsamości płciowych i wpływem technologii na prawne ustalanie płci. Celem wystąpienia jest przyczynienie się do rozwijającej się dyskusji na temat prawnej identyfikacji płci, podkreślając potrzebę podejścia, które szanuje prawa jednostek i uwzględnia złożoność tematu.

Typ spotkania: 
Dzień otwarty: 
Forma: 
Termin: 
niedziela, 17 Września, 2023 - 15:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
W erze rosnącej akceptacji różnorodności, prawne aspekty identyfikacji płci stają się tematem o kluczowym znaczeniu. Zgłębimy ten temat, z uwzględnieniem różnych podejść prawnych na całym świecie.
Organizator: 
Organizator: 
Wydział Prawa w Warszawie
dr
Paweł
Kowalski
Miejsce spotkania: 
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

©2022 Festiwal Nauki