Problemy ze stałą Hubble'a

Numer: 
-92

Stała Hubble'a jest jednym z fundamentalnych parametrów kosmologicznych opisujących Wszechświat i jego przyszłość. Po raz pierwszy wyznaczył ją niemal sto lat temu amerykański astronom Edwin Hubble, otrzymując wartość kilkakrotnie większą od przyjmowanej obecnie. Wykład omawia historię jej pomiarów i przedstawia związane z nimi problemy. Utrzymująca się kilkuprocentowa rozbieżność między wynikami pomiarów prowadzonych różnymi metodami urosła ostatnio do rangi jednego z najpoważniejszych problemów astronomii. Znaczący udział w jego rozwiązywaniu mają astronomowie polscy.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 9 Października, 2021 - 18:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Stała Hubble'a jest fundamentalnym parametrem kosmologicznym, który pozwala oszacować wiek Wszechświata. Wykład opowiada o trwających od prawie stu lat obserwacjach zmierzających do jej wyznaczenia.
Organizator: 
prof. dr hab.
Michał
Różyczka
Miejsce spotkania: 
Nagranie