Przedsądy i komunikaty podprogowe

Numer: 
210

Między uprzejmością a rozkazem czyli presupozycje.

Presupozycje w historii filozofii Edmund Burke, Alfred Shurz.

Istota  presupozycji - komunikat syntetyczny z dodaniem logiki prawdopodobieństwa.

Kategorie presupozycji:

  • przeczenia;
  • syntezy i generalizacje;
  • presupozycje jako specyfikacje: stopniowanie przymiotnikowe, opisowe liczebniki, metaforyczność.
  • pytania z poczynionym założeniem.

Presupozycje: rozpoznawanie, obrona, wyjątkowe zastosowania.

Typ spotkania: 
Termin: 
czwartek, 21 Września, 2023 - 18:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Presupozycje – środki wywierania wpływu w życiu codziennym. Presupozycje: coś ukrywają, a jednocześnie kierują naszą uwagę na mówiącego. Poznanie ich obydwu stron podnosi uwagę w każdej rozmowie.
Współorganizator: 
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr hab.
Jerzy
Kolarzowski
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica

©2022 Festiwal Nauki