Przemysł 4.0 - nowe wyzwania w świecie zmian

Numer: 
13

W czasie debaty przypomnimy, co rozumie się pod hasłem “przemysł 4.0”. Wskażemy na kluczową rolę systemów komputerowych oraz robotów, i wynikający z nich potężny potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji. Jednocześnie spróbujemy odpowiedzieć na pytania o odporność przemysłu 4.0 na zagrożenia współczesnego świata, takie jak różne incydenty cyberbezpieczeństwa, rwące się łańcuchy dostaw, problemy z energią elektryczną, pandemie takie jak COVID-19.

Uczestnicy:

prof.ucz. dr hab. inż. Jarosław Arabas Politechnika Warszawska, prowadzący

Lech Księżakowski - STALMECH, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

prof. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk - Politechnika Warszawska

dr Zuzanna Toeplitz - Uniwersytet Warszawski

Typ spotkania: 
Termin: 
piątek, 23 Września, 2022 - 18:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Wskażemy kluczową rolę systemów komputerowych oraz robotów, i wynikająca z nich możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji. Jaka jest odporność przemysłu 4.0 na zagrożenia współczesnego świata?
Organizator: 
Współorganizator: 
Fundacja Platformy Przemysłu Przyszłości
Lech
Księżakowski
prof. dr hab. inż.
Maciej
Ławryńczuk
dr
Zuzanna
Toeplitz
prof.
Jarosław
Arabas (prowadzenie)
Miejsce spotkania: 
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, Audytorium Centralne
Online

©2022 Festiwal Nauki