Rosyjski neofaszyzm XXI wieku – genealogia i symptomy choroby

Numer: 
354

Wykład poświęcony będzie sięgającej schyłku XVIII wieku genezie poglądów imperialistycznych i nacjonalistycznych w kulturze rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wątków anty-okcydentalistycznych, ksenofobii i kulturowego rasizmu, które znalazły pełny wyraz w ideologii inwazji na Ukrainę w latach 2014 – 2023. Za szczególnie rozwiniętą i podbudowaną teoretycznie wersję tak rozumianego rosyjskiego neofaszyzmu uznaje się teorię geopolityczną Aleksandra Dugina (tzw. „Czwarta Teoria Polityczna”), która w trakcie wykładu zostanie przedstawiona jako jedna z wersji ponowoczesnego, rewolucyjnego tradycjonalizmu (m. in. w kontekście myśli Rene Guenona i Juliusa Evoli). Pod względem genezy socjokulturowej rosyjskiego neofaszyzmu wskazane zostaną także inne jego możliwe źródła, bardziej zbliżone do potocznej świadomości rosyjskiej inteligencji: konserwatywna i rosjo-centryczna myśl rosyjska oraz jej formy kulturowo-literackiego wyrazu – twórczość Tołstoja, Dostojewskiego, popularnych autorów powieści „anty-nihilistycznych” drugiej połowy XIX wieku (Leskow, Gonczarow, Krestowskij), a także malarstwo podejmujące wątki patriotyczne, heroiczne i anty-okcydentalne (np. malarstwo Ilji Głazunowa). Postawione zostanie pytanie o możliwą skalę wpływu tego dziedzictwa kulturowego na poglądy współczesnych Rosjan.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 30 Września, 2023 - 11:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Wykładowca – odwołując się do swoich doświadczeń dyplomaty – postara się sformułować odpowiedź na pytanie, jakie są przyczyny poparcia przez większość społeczeństwa rosyjskiego agresji na Ukrainę.
dr hab.
Marek
Pąkciński
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala 144 im. A. Mickiewicza, I piętro.
Online

©2022 Festiwal Nauki