Różne oblicza biologii – specjalne wydarzenie dla uhonorowania profesor Magdaleny Fikus

Numer: 
8

Biologia ma różne oblicza – od skali mikro do skali makro, wszystkie fascynujące w swojej różnorodności. W trakcie wydarzenia będzie można wysłuchać trzech prezentacji
trzech badaczy zajmujących się biologią – o genetyce nowotworów, strategiach rozrodczych pająków oraz tym jak neuronauka widzi wpływ społeczny na indywidualne
zachowania. Całość przygotowana dla uhonorowania biolożki, niestrudzonej popularyzatorki nauki i wieloletniej Przewodniczącej Rady Programowej i wice-dyrektorki Festiwalu Nauki w Warszawie – Profesor Magdaleny Fikus.

dr Paula Dobosz - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Marek Żabka - Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Alicja Puścian - Pracownia Neurobiologii Emocji, IBD PAN

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 16 Września, 2023 - 12:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Trzy wykłady dotyczące zagadnień biologicznych – od skali mikro do skali makro.
Organizator: 
Rada Upowszechniania Nauki PAN
Współorganizator: 
Centrum Nauki Kopernik, sekretariat FN
dr
Paula
Dobosz
prof. dr hab.
Marek
Żabka
dr
Alicja
Puścian
Miejsce spotkania: 
Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa
Centrum Nauki Kopernik, Centrum Konferencyjne (Audytorium)
Nagranie

©2022 Festiwal Nauki