Skały i minerały w trójwymiarze

Numer: 
49

Tematem warsztatów jest zaprezentowanie zastosowania fotogrametrii do realizacji zadań z zakresu geologii na przykładzie tworzenia modeli 3D skał i minerałów. Uczestnicy mogą sami wraz z prowadzącym wykorzystując zrobione zdjęcia wykonane na warsztatach wykonać własny model 3D dowolnej skały lub minerału przy wykorzystaniu oprogramowania fotogrametrycznego. Komputer oraz aparat będzie dostępny na warsztacie, uczestnik dostanie możliwość użycia własnego smartphona.

Termin: 
sobota, 24 Września, 2022 - 10:00
Czas trwania: 
280 minut
Opis skrócony: 
Tematem warsztatów jest zaprezentowanie zastosowania fotogrametrii do realizacji zadań z zakresu geologii na przykładzie tworzenia modeli 3D skał i minerałów
mgr inż.
Adrian
Jarzyna
Miejsce spotkania: 
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa

©2022 Festiwal Nauki