Ślad węglowy przedsiębiorstwa – wyzwania dekarbonizacji i raportowania emisji w świetle dyrektywy CS

Numer: 
191

W ramach wykładu uczestnicy będą mogli zapoznać się z wyzwaniami związanymi z zapewnieniem przedsiębiorstwom konkurencyjności w obliczu rosnących obowiązków dekarbonizacyjnych wynikających z wdrażania założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz wytycznych Dyrektywy CSRD  (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive). Pokażemy rozszerzone obowiązki informacyjne, które dyrektywa nakłada na polskie przedsiębiorstwa oraz czy mają one znaczenie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) nieobjętych w sposób bezpośredni tymi wymogami. Porozmawiamy o tym w jaki sposób przygotować przedsiębiorstwo do mierzenia śladu węglowego przedsiębiorstwa i produktów w trzech zakresach emisji. Zaprezentujemy także wyzwania związane z obliczaniem śladu węglowego Zakresu 3, który należy do najtrudniejszych, gdyż wymaga współpracy z partnerami w całym łańcuchu wartości. Wykład pomoże w budowaniu wiedzy studentów, przedstawicieli biznesu i innych interesariuszy objętych obowiązkami mierzenia i raportowania emisji oraz presją dekarbonizacji.

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
środa, 20 Września, 2023 - 17:30
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Celem wykładu jest pomoc w budowaniu wiedzy studentów, przedstawicieli biznesu i innych interesariuszy objętych obowiązkami mierzenia i raportowania emisji oraz presją dekarbonizacji.
dr
Aneta
Pluta-Zaremba
Miejsce spotkania: 
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

©2022 Festiwal Nauki