Słońce, atom czy wiatr?

Numer: 
286

Na wykładzie omówione zostaną niskoemisyjne  źródła energii: fotowoltaiczna,  wiatrowa i jądrowa. Dowiemy się czy istnieją ograniczenia w produkcji energii ze źródeł niskoemisyjnych i jakie to ograniczenia. Przedyskutujemy koszty produkcji energii i koszty środowiskowe dla każdego z omawianych źródeł. Czy jesteśmy skazani na ograniczenia w korzystaniu z energii, czy też wykorzystując osiągnięcia nauki będziemy mogli korzystać z energii w skali do jakiej przywykliśmy, nie niszcząc naszej Planety-Ziemi?

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 16 Września, 2023 - 11:30
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Czy jesteśmy skazani na ograniczenia w korzystaniu z energii? Czy stosując osiągnięcia nauki będziemy mogli korzystać z niej w skali do jakiej przywykliśmy, nie niszcząc Ziemi?
dr hab.
Zygmunt
Szefliński
Miejsce spotkania: 
ul. Pasteura 5A
02-093 Warszawa

©2022 Festiwal Nauki