Swojskość nieoswojona

Numer: 
-97

 Wykład będzie poświęcony mitologii swojskości, która od kilkuset lat temu pozostaje jednym ze składników polskiej świadomości zbiorowej. W swej postaci zewnętrznej objawia się ona jako sielanka, jako idealizacja wiejskiego, krzepiącego trwania na uboczu i z dala, w istocie jednak jest zamaskowanym mechanizmem autodestrukcji, może nawet kulturowej apokalipsy.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 27 Września, 2021 - 18:00
Czas trwania: 
60 minut
Organizator: 
prof. dr hab.
Zbigniew
Mikołejko
Miejsce spotkania: 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, sala im Brudzińskiego
Nagranie