Techniki terapeutyczne w pracy z osobami dotkniętymi zespołem stresu pourazowego (PTSD)

Numer: 
152

Celem wykładu jest prezentacja wiedzy na temat możliwych konsekwencji doświadczeń traumatycznych w kontekście czynników podatności oraz aktualnych modeli rozumienia czynników powodujących rozwój zaburzeń po traumie w postaci PTSD, a także prezentacja form terapii o potwierdzonej naukowo skuteczności w pracy z tym zaburzeniem.

Zgodnie z obowiązującymi kryteriami diagnostycznymi DSM-5 i ICD-10/11 osoby które przeżyły doświadczenia o charakterze traumatycznym mogą rozwinąć zespół stresu pourazowego (PTSD).

Na wykładzie zostaną przedstawione dokładne kryteria diagnostyczne zespołu stresu pourazowego(PTSD) w kontekście praktycznych wskazówek dotyczących rozpoznawania zachowań dysfunkcyjnych po traumie w przypadku osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Ponadto zostaną przedstawione metody terapii zgodne z wytycznymi WHO, NICE i APA dotyczące leczenia osób, które przeżyły doświadczenia o charakterze traumatycznym i rozwinęły zespół stresu pourazowego (PTSD).

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
czwartek, 21 Września, 2023 - 20:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Osoba zgłaszająca się po pomoc, po przeżyciu traumy wymaga właściwego podejścia terapeutycznego. Podczas wykładu zaprezentuję aktualne wytyczne dotyczące diagnozy i terapii osób po traumie.
dr
Dawid
Ścigała
Miejsce spotkania: 
Online

Komentarze

Wysłane przez dscigala@aps.edu.pl w pon., 2023-06-05 22:30
ok
Wysłane przez mania.skorupska_4985 w pon., 2023-09-04 10:45
poproszę o zapis

©2022 Festiwal Nauki