Tłumacz w służbie muzyki

Numer: 
79

Czy muzyka wymaga tłumaczenia? Sama w sobie nie, bo jest to przecież język prawdziwie uniwersalny. Przekładu mogą jednak wymagać różne typy tekstów jej towarzyszących.

W części wstępnej spotkania zastanowimy się nad muzycznymi okolicznościami, w których istnieje zapotrzebowanie na przekład oraz usystematyzujemy to, co powinien wiedzieć każdy, kto podejmuje się tłumaczenia programu koncertowego. Będziemy pracować z materiałem empirycznym – z tekstem (w języku polskim) poświęconym znanemu polskiemu dziełu muzycznemu. Przeanalizujemy go pod kątem przełożenia na różne języki (zadeklarowane przez uczestników przy rejestracji). W miarę możliwości czasowych i chęci uczestników spróbujemy indywidualnie lub kolektywnie wykonać szkicowe tłumaczenie(a).

Warsztaty przekładowe o nastawieniu wielojęzycznym, dostępne dla wszystkich chętnych zainteresowanych zagadnieniami tłumaczenia oraz muzyką klasyczną. Przygotowanie teoretyczne ani doświadczenie nie jest wymagane, konieczna jest tylko znajomość polskiego i jakiegoś języka obcego.

Typ spotkania: 
Termin: 
piątek, 25 Września, 2020 - 17:00
Czas trwania: 
135 minut
Opis skrócony: 
Co każdy, kto tłumaczy program koncertowy, wiedzieć powinien.
Dodatkowe informacje: 
Zapisy: j.wasiluk@uw.edu.pl
dr hab.
Marta
Kaźmierczak
Miejsce spotkania: 
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: 
Wydarzenie online na żywo