Turystyka weekendowa i obszary wiejskie. Przyszłość czy konieczność?

Numer: 
79

W warunkach ograniczeń spowodowanych sytuacjami kryzysowymi istnieje potrzeba znalezienia nowych terenów zapewniających regenerację i wypoczynek mieszkańców miast. Wyznaczenie dodatkowych terenów dla indywidualnej turystyki weekendowej pozwoli na odciążenie istniejących terenów rekreacyjnych miast, a także pozwoli na znalezienie wytchnienia na łonie natury.

W ramach wykładu podjęta zostanie dyskusja, jak i gdzie zidentyfikować tereny mogące pełnić funkcję turystyczno-rekreacyjną położone w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich sąsiadujących z miastem. Dzięki temu systematyczne i zaplanowane działania i inwestycje wpłyną także pozytywnie na rozwój tych gmin.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
środa, 21 Września, 2022 - 20:30
Czas trwania: 
30 minut
Opis skrócony: 
W ramach wykładu podjęta zostanie dyskusja, jak i gdzie zidentyfikować tereny mogące pełnić funkcję turystyczno-rekreacyjną położone w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich sąsiadujących z miastem.
Dodatkowe informacje: 
Spotkanie w ramach wieczoru pt. "Miasto w kryzysie - innowacyjne rozwiązania przestrzenne"
dr hab. inż.
Anna
Bielska
Miejsce spotkania: 
Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych bez konieczności zakładania konta MS Teams.
Online

©2022 Festiwal Nauki