VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków z cyklu „Educare necesse est…”.

Numer: 
200

Tegoroczny temat obrad to „Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX w.”. Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania w praktyce szkolnej źródeł archiwalnych charakteryzujących sytuację i rolę kobiety w okresie od średniowiecza do końca XX w. Przedmiotem obrad chcemy uczynić następujące zagadnienia:

– kobieta w społeczeństwie (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki);

– źródła archiwalne dotyczące sytuacji i roli kobiety (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki) — charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko;

– edukacyjny potencjał projektów przedstawiających pozycję kobiety w społeczeństwie — przykłady dobrych praktyk.

Typ spotkania: 
Termin: 
wtorek, 19 Września, 2023 - 09:00
środa, 20 Września, 2023 - 09:00
Czas trwania: 
480 minut
Opis skrócony: 
Tematem VII Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków z cyklu „Educare necesse est…”. będzie "Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX wieku".
Organizator: 
Archiwum Państwowe w Warszawie
Współorganizator: 
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Wydziałem Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
dr
Hubert
Wajs
dr
Violetta
Urbaniak
prof. dr hab.
Alicja
Kulecka
dr
Teresa
Stachurska-Maj
Magdalena
Mołczanowska
Miejsce spotkania: 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Stacjonarnie: 19 IX w siedzibie Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz 20 IX w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (ul. Świętojerska 9). Możliwość uczestnictwa online za pośrednictwem platformy Google Meet/Microsoft Teams.
Online

©2022 Festiwal Nauki