Wieczór z archeologią

Numer: 
142

Wydarzenie zaplanowane jest jako połączenie dyskusji, wykładu oraz pokazu z wykorzystaiem dostępnych multimediów. Tematyka spotkania dotyczyć będzie archeologii jako nauki, metod badawczych, osiąganych wyników oraz możliwości wykorzystania rezultatów badań archeologicznych współcześnie w działalności w sferze kultury i edukacji. Podkreślony będzie fakt, że archeologia to nie tylko wykopaliska, ale też całe spektrum bardzo zróżnicowanych metod badawczych, oraz określony sposób patrzenia na przeszłość. Zaproszeni goście będą rozmawiać przede wszystkim (ale nie tylko) o wykorzystaniu archeologii w badaniach miejskich, w tym także miejsc i obiektów z czasów nowożytnych oraz współczesnych. Dyskusja będzie się koncetrować głównie na rezultatach prowadzonych w ostatnim czasie na terenie getta warszawskiego i wykorzystaniu metod archeologicznych do bada nad Holokaustem. Poruszane będą również wątki z dziedziny archeologii konfliktów i prac badawczych na polach bitewnych. 

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
sobota, 16 Września, 2023 - 19:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Wydarzenie zaplanowane jest jako połączenie dyskusji, wykładu oraz pokazu z wykorzystaniem dostępnych multimediów. Tematyka spotkania dotyczyć będzie archeologii jako nauki i metod badawczych.
dr
Jacek
Konik
mgr
Michał
Grabowski
mgr
Wiesław
Małkowski
Miejsce spotkania: 
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa

©2022 Festiwal Nauki