Wieczór ze Starzyńskim

Numer: 
143

Podczas spotkania autorskiego zostanie zaprezentowana publikacja pt. "Stefan Starzyński - gospodarz stolicy w latach 1934-1939" autorstwa dr Beaty Michalec, pod redakcją dr Tadeusza Skoczka, wydana została przez Muzeum Niepodległości w ramach serii wydawniczej Biblioteka Kwartalnika "Niepodległość i Pamięć". W ostatnich latach znacząco wzrosła wiedza o Warszawie i samym prezydencie miasta Stefanie Starzyńskim, jednak cały czas pozostaje niedosyt społeczny. Starzyński zazwyczaj w literatuze przedstawiany jest, jako bohater września 1939 roku, dlatego też autorka pozstanowiła zaprezentować prezydenta Warszawy, jako gospodarza miasta w latach 1934-1939. Ukazuje jego pracę, dorobek i wysiłek, jaki włożył wraz ze swoimi współpracownikiami w to, aby Warszawa zmieniła swoje oblicze. Niniejsza publikacja jest pośrednio wynikiem wieloletnich badań naukowych prowadzonych przez autorkę na temat Warszawy, Zarządu m.st. Warszawy za czasów prezydenta Starzyńskiego oraz działalności przedwojennych towarzystw przyjaciół dzielnic stolicy, wspólnych losów Starzyńskiego i Lorentza. W pierwszej części zostały zaprezentowane działania, inicjatywy, poszczególne zadania, kładąc wielki nacisk na szybki rozwój Warszawy, tak, aby warunki życia w mieście polepszyły się, a wszyscy mieszkańcy, bez względu na to czy mieszkali w centrum czy na przedmieściac, mogli żyć godnie. Przedstawiono problemy, jakie musiał rozwiązywać prezydent, angażując przy tym szeroki krąg ludności, poprzez organizacje społeczne czy kulturalne, stosując w swojej pracy metody demokratyczne przez cały okres prezydentury. Tematyka rozdziałów dotyczy nie tylko rozwoju stolicy, ukazana jest także troska prezydenta o zieleń i estetykę miasta.  Drugą część publikacji stanowi Kalendarium, począwszy od 2 sierpnia 1934 roku, czyli od momentu powołania Stefana Starzyńskiego na Tymczasowego Prezydenta m.st. Warszawy, do dnia, kiedy to urwał się ślad po prezydencie, który został aresztowany przez gestapo i uwięziony na Pawiaku. W Kalendarium czytelnicy znajdą informacje o inicjatywach i programie samorządowy Starzyńskiego, o jego spotkaniach z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji, o oficjalnych spotkaniach, w których brał udział, jako gospodarz miasta.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
środa, 20 Września, 2023 - 19:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Podczas spotkania autorskiego zostanie zaprezentowana publikacja pt. "Stefan Starzyński - gospodarz stolicy w latach 1934-1939" autorstwa dr Beaty Michalec
dr
Beata
Michalec
Miejsce spotkania: 
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa
Podczas spotkania w Sali Multimedialnej w Pałacu Przebendowski/Radziwiłłów będzie realizowana transmisja on-line za pośrednictwem kanału YouTube Muzeum Niepodległości.
Online

©2022 Festiwal Nauki