Wiedza, nauka i inteligencja w tureckich mądrościach ludowych

Numer: 
108

Mądrości ludowe to inaczej przysłowia, definiowane jako najkrótsze teksty literackie zawierające całą wiedzę o świecie, przekazywane z pokolenia na pokolenie drogą ustną. Stanowią one źródło wiedzy o języku, kulturze, postrzeganiu i pojmowaniu świata przez dane społeczeństwo. Te odznaczające się kunsztownym językiem teksty ukazują świat, jakim widziany był przez niewykształconą i niepiśmienną warstwę społeczeństwa, dla którego stanowiły specyficzną encyklopedię, kodeks prawny oraz zasady savoir-vivre’u. Obecnie zaś stanowią podstawę do badań nad językiem i kulturą.

Jak w każdym języku, także i w języku tureckim przysłowia poruszają najważniejsze w życiu człowieka kwestie. Jedną z nich jest podejście do wiedzy i nauki oraz wrodzonej inteligencji. Należy rozróżnić te terminy, gdyż wiedzę człowiek nabywa wraz z doświadczeniem w ciągu całego swojego życia, przy czym nie musi to być wiedza pochodząca z książek i szkół, może to być wiedza - umiejętność i perfekcja wynikająca z własnej pracy. Mądrość zaś, która jest pojęciem szerszym od samej tylko inteligencji, to nie tylko wiedza nabyta, lecz także umiejętność korzystania ze zdobytych doświadczeń, wprowadzanie w życie założeń teoretycznych, a także w dużej mierze oparte na kulturze, poczucie sprawiedliwości oraz umiejętność wyciągania wniosków i wartościowania otaczającego świata.


Inteligencja z kolei jest pojęciem wieloznacznym. W Encyklopedii PWN definiowana jest, jako pojęcie ”odnoszące się do sprawności w zakresie czynności poznawczych; w języku potocznym przez inteligencję rozumie się najczęściej zdolność rozwiązywania problemów praktycznych, zdolności językowe lub kompetencje społeczne”.

Wykład stanowi próbę przedstawienia, jak w tureckich mądrościach ludowych postrzegana jest mądrość i wiążące się z nią zdobywanie wiedzy, czyli nauka oraz inteligencja. Tak określony zakres tematyczny pozwolił na wydzielenie kilku aspektów jakie poruszane są przysłowiach, a mianowicie:

  1. Mądrość - połączenie wiedzy, zdolności, skromności, cecha wywołująca zazdrość.
  2. Mądrość i wiedza - bogactwo, którego nie można kupić, ani stracić.
  3. Podporządkowanie się mądrzejszemu (oddanie przywództwa, słuchanie rad)
  4. Uczenie się przez całe życie.
  5. Konieczność kształcenia siebie i innych.
  6. Nie pogardzanie mniej mądrymi, którzy także mogą mieć rację.
  7. Mądrość - wzrasta wraz z wiekiem (doświadczeniem) i jest od wieku niezależna.
  8. Wiedza wykorzystywana podczas wykonywania pracy - osiągnięcie mistrzostwa.
Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
niedziela, 24 Września, 2023 - 13:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Wśród przysłów tureckich są także te odnoszące się do wiedzy wyuczonej i nabytej, mądrości, w tym życiowej, oraz inteligencji. Wartości te można uznać za ogólnoludzkie i odnaleźć w wielu językach.
Organizator: 
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
dr
Kamila
Stanek
Miejsce spotkania: 
ul. Nowy Świat 69
00-330 Warszawa
Sala 143, 3. piętro

©2022 Festiwal Nauki