Wiktoria większa niż wiedeńska? Bitwa pod Chocimiem 11 XI 1673

Numer: 
201
Tematem wykładu będą przygotowania, przebieg i skutki tzw. operacji chocimskiej, której finałem było znakomite zwycięstwo wojsk Rzeczypospolitej, odniesione nad Turkami 11 XI 1673. Pod względem taktycznym bitwa ta jest uważana przez historyków wojskowości za jeden z najwspanialszych sukcesów oręża polsko-litewskiego w całej epoce nowożytnej. Chociaż nie przyniosła trwałych skutków wojskowych i politycznych (jak odzyskanie utraconego w 1672 r. Podola z Kamieńcem), to zapewniła ogromną sławę głównemu dowódcy, hetmanowi w. kor. Janowi Sobieskiemu i w dużym stopniu przyczyniła się do zdobycia przez niego korony podczas elekcji w maju 1674 r.
 
Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
wtorek, 19 Września, 2023 - 17:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
O przygotowaniach, przebiegu i skutkach operacji chocimskiej, której finałem było znakomite zwycięstwo wojsk Rzeczypospolitej, odniesione nad Turkami 11 XI 1673 roku.
prof.
Konrad
Bobiatyński
Miejsce spotkania: 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
sala A, II piętro

©2022 Festiwal Nauki