Wokół prymasa Stefana Wyszyńskiego. Polska, świat, Kościół w latach 1948-1981

Numer: 
36

Prymas Stefan Wyszyński był uprzywilejowanym i wnikliwym obserwatorem wydarzeń historycznych, a często och bezpośrednim uczestnikiem. Jego perspektywa - znana chocby z kart 28 tomów codziennych zapisek - poważnie zmienia nasze spojrzenie na PRL, ale także na Kościół i świat, od końca lat 40. po początek lat 80. XX w. Znaczeniu tej perspektywy dla historyka warto się przyjrzeć.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 20 Września, 2021 - 18:00
Czas trwania: 
90 minut
Opis skrócony: 
Prymas Stefan Wyszyński był uprzywilejowanym i wnikliwym obserwatorem wydarzeń historycznych, a często ich bezpośrednim uczestnikiem. Jego perspektywa zmienia nasze spojrzenie na PRL, Kościół i świat.
Organizator: 
dr hab.
Paweł
Skibiński
Miejsce spotkania: 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Sala Kolumnowa; miejsce dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.