Współczesna literatura białoruska a sytuacja społeczno-polityczna Białorusi – perspektywy i wyzwania

Numer: 
254

Cezurą we współczesnej literaturze białoruskiej są lata 90. XX wieku i rozwiązanie ZSRR. Wówczas bowiem na scenie literackiej spotkali się przedstawicieli wielu pokoleń o różnych poglądach, co do kształtu nowej literatury. Na przestrzeni ostatnich 30 lat w twórczości białoruskich autorów pojawiały się motywy typowe dla nurtów europejskich jak np. tematyka przestrzeni, feminizm czy rewizja okresu przełomu. Niewątpliwie obecne uwarunkowania społeczno-polityczne Białorusi skłaniają do ożywionej dyskusji nie tylko w sferze publicznej, ale także są jednym z tematów literatury, tak o charakterze wspomnieniowym, jak i beletrystycznym.  Sfałszowane wybory na prezydenta w 2020 r. i brutalnie stłumione protesty są jednym z motywów w literaturze ostatnich trzech lat. Należy jednak podkreślić, że utwory podejmujące aktualne problemy społeczno-polityczne są wydawane poza granicami Białorusi jak np. książki Bacharewicza. W ojczyźnie autora niektóre są już zakazane. Obecna sytuacja na Białorusi w tym zaostrzone represje przeciwko osobom krytykującym reżim, a także obrońcom praw człowieka, brak wolności słowa i stale rosnąca liczba więźniów politycznych jak i emigrantów budzą niepokój i skłaniają do dyskusji na temat perspektyw białoruskiej twórczości.

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
poniedziałek, 25 Września, 2023 - 15:00
Czas trwania: 
45 minut
Opis skrócony: 
Wpływ sytuacji społeczno-politycznej, w tym nasilonych represji po wyborach na prezydenta w 2020 r., na współczesną literaturę białoruską.
dr
Katarzyna
Drozd-Urbańska
Miejsce spotkania: 
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

©2022 Festiwal Nauki