Wspólne DNA indoeuropejskich cywilizacji?

Numer: 
-96

Niezależnie rozwijające się cywilizacje dziś znalazły się w sytuacji umożliwiającej samookreślenie się wobec siebie. W odniesieniu do Europy i Indii ułatwia to ich wspólne indoeuropejskie „DNA”. To DNA „...z pewnością możemy odnaleźć w językach, którymi się posługuje ponad dwa miliardy ludzi. Nie…..możemy uwolnić się od tej schedy jeżeli posługujemy się językiem indo-europejskim. Nie jesteśmy w stanie  zadać pytań ‘gdzie?’, ‘kiedy?’, ‘kto?’ lub ‘jak?’…….albo wyrazić naszych najbardziej podstawowych działań bez częstego odwoływania się do odziedziczonego systemu mowy, w którym nasi językowi przodkowie mieli udział 6000 lat temu.” (Mallory, J.P).

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
środa, 29 Września, 2021 - 18:00
Czas trwania: 
60 minut
Organizator: 
prof. dr hab.
Krzysztof M.
Byrski
Miejsce spotkania: 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, sala im Brudzińskiego
Nagranie