Wyszywanka. O źródłach popularności stroju ludowego we współczesnej Ukrainie.

Numer: 
76

Wyszywanka, czyli płócienna koszula zdobiona haftem, była elementem ukraińskich strojów ludowych. Współczesność nie odesłała jej do lamusa, jak stroju ludowego w większości krajów Europy. Wręcz przeciwnie, obserwować można dziś w Ukrainie znaczną popularność wyszywanki. Dlaczego i w jakich sytuacjach fragment dawnego stroju ludowego znajduje swoje zastosowanie współcześnie?  Jaka była droga wyszywanki spod chłopskich strzech do symbolu ukraińskości?   

Typ spotkania: 
Forma: 
Termin: 
środa, 23 Września, 2020 - 17:00
Czas trwania: 
60 minut
Opis skrócony: 
Dlaczego i w jakich sytuacjach fragment dawnego stroju ludowego znajduje swoje zastosowanie we współczesnej Ukrainie? Jaka była droga wyszywanki spod chłopskich strzech do symbolu ukraińskości?
Dodatkowe informacje: 
Zapisy od 14 IX: w.lipinski@uw.edu.pl
dr
Wojciech
Lipiński
Miejsce spotkania: 
ul. Żurawia 4
00-503 Warszawa
s. 104
Wydarzenie online: 
Wydarzenie online na żywo: