Zielono-błękitna infrastruktura szansą na adaptację miast do zmian klimatu

Numer: 
166

Jaka jest rola terenów pokrytych roślinnością czy wodą w mieście? Czy poza miejscem do wypoczynku tereny te pełnią jakąś rolę? Dlaczego powinniśmy je chronić, skoro potrzebujemy coraz więcej nowych domów, sklepów, biur? Czy nie wystarczy, aby lasy, łąki, zbiorniki wodne i drzewa miały swoje miejsce pod miastem? W mieście przecież mogą być kolorowe klomby, trawniki oraz kilka ozdobnych drzew i krzewów – nie trzeba będzie sprzątać liści, a na spacer, czy pojeździć na rowerze można pojechać za miasto.

Warsztaty „Zielono-błękitna infrastruktura szansą na adaptację miast do zmian klimatu” pozwolą dowiedzieć się więcej o tym, co przyczynia się do lepszej wymiany powietrza w mieście, oszczędzania wody opadowej, poprawy różnorodności biologicznej, czyli co wpływa na jakość naszego środowiska, a tym samym na jakość naszego życia. Dziś do poprawnego funkcjonowania miasta nie wystarczy już infrastruktura techniczna (drogi, sieci kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe i inne), obecnie już wiemy, że bez układu  terenów otwartych stanowiących system infrastruktury zielono-błękitnej warunki życia w mieście stają się trudne do zniesienia. Świadczą o tym jedne z najgorszych w Europie wskaźników zanieczyszczenia powietrza, zamierające w mieście drzewa i wysychająca latem Wisła. Czy oprócz wymiany pieców możemy inaczej poprawić stan środowiska, w którym żyjemy? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie w ramach warsztatów projektowych, które zorganizują wspólnie pracownicy Katedry Architektury Krajobrazu, Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW oraz Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W ramach warsztatów postaramy się wyposażyć uczestników w podstawową wiedzę dotyczącą zielono-błękitnej infrastruktury, przekonać do podejmowania wysiłku na rzecz poprawy środowiska we własnym otoczeniu i zachęcić do próby zaprojektowania takiego rozwiązania w przestrzeni miasta. Wiedza dotycząca funkcjonowania środowiska przyrodniczego w mieście, w tym terenów pokrytych roślinnością, pozwala podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące kształtowania środowiska życia człowieka.  

Typ spotkania: 
Dziedzina: 
Forma: 
Termin: 
piątek, 24 Września, 2021 - 18:00
Czas trwania: 
120 minut
Opis skrócony: 
Warsztaty pozwolą dowiedzieć się, co wpływa na jakość naszego środowiska, a tym samym na jakość naszego życia, oraz jak podejmować świadome decyzje kształtujące otaczającą nas przestrzeń.
Dodatkowe informacje: 
Zajęcia mają charakter mieszany - część wprowadzającą wykładową oraz warsztaty projektowe, w ramach których będziemy proponować rozwiązania zielono-błękitnej infrastruktury.
Organizator: 
Katedra Architektury Krajobrazu
Współorganizator: 
PW Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
dr hab.
Agata
Cieszewska
dr
Piotr
Wałdykowski
dr
Joanna
Adamczyk
mgr inż.
Monika
Piotrkowska
mgr inż.
Marianna
Ulanicka-Raczyńska
dr inż.
Agnieszka
Wendland
dr hab. inż.
Renata
Giedych
dr inż.
Gabriela
Maksymiuk
Miejsce spotkania: 
ul. Nowoursynowska 159 budynek 37
02-787 Warszawa
Spotkanie odbędzie się na Kampusie SGGW w budynku 37 na 3 piętrze (będą strzałki informacyjne), informacja o sali zostanie podana przed spotkaniem oraz szczegółowe informacje będą podane przy wejściu.